COVID-19

Mimořádná opatření a usnesení vlády - viz odkaz 

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Zlínský kraj - informace o koronaviru - viz odkaz

https://www.kr-zlinsky.cz/informace-o-koronaviru-covid-19-cl-4886.html

Krajská hygienická stanice - aktuální informace - viz odkaz:

http://www.khszlin.cz/25304-novy-koronavirus-2019-ncov

Mapa šíření koronaviru v jednotlivých obcích - viz odkaz

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/unikatni-mapa-vsech-obci-v-cesku-kde-se-prave-ted-siri-koronavirus-124624#dop_ab_variant=0&dop_req_id=5K3ylqHZcXu-202010290927&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Opatření  hejtmana Zlínského kraje

Opatření hejtmana.pdf

Opatření hejtmana_1.pdf

Opatření hejtmana_2.pdf

Opatření hejtmana č3.pdf

Opatření hejtmana č.4.pdf

Opatření hejtmana č.5.pdf

Opatření hejtmana č.6.pdf

Opatření hejtmana č.7.pdf

Opatření hejtmana č.8.pdf

 

 Aktuální informace v očkování COVID 19 - 27.7.2022

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo dne 15. července 2022 o podání 2. posilovací dávky proti covid-19 s účinností od 18. července 2022.
Zlínský kraj nebyl požádán o koordinaci očkování v kraji, ani nebylo v této věci vydáno žádné nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR. Očkování proti covid-19 tedy v současné době probíhá ve stejném režimu jako jakékoliv jiné očkování např. neštovice, chřipka atd. Očkovat může smluvní zdravotnické zařízení a úhrada probíhá na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zájemci mohou navštívit některé z očkovacích míst v kraji či se obrátit na svého praktického lékaře. Přeočkování 4. dávkou je možné minimálně 4 měsíce od předchozího očkování u osob, které dovršily 18 let věku.
Pokud jde o očkování v rámci pobytových zařízení sociálních služeb na území Zlínského kraje, ZK doporučuje, aby vedení pobytového zařízení se domluvilo na provedení očkování přímo se smluvním praktickým lékařem nebo případně se spádovou nemocnicí.
Zlínský kraj bude neprodleně informovat v případě, že dojde ke změně v otázce zapojení krajů do koordinace očkování.

 Rozhodnutí o dočasném povolení 2 posilovací dávky.pdf