Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Přístavba a rekonstrukce MŠ v Rackové“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009927), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tento projekt bude mít za následek vytvoření 2 plnohodnotných tříd s kapacitou 48 dětí. Projekt reaguje na neuspokojenou poptávku po místech v mateřské škole v Rackové, a to i v návaznosti na pravděpodobné omezení stávajících kapacit. Díky projektu dojde k zachování a zároveň rozšíření kapacit MŠ.

logo IROP MMR.JPG

ACCamera_440.jpg

 

 

Odkanalizování obce - Koordinační situace

 

 

VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH OBCE RACKOVÁ

Racková, se zeměpisnými souřadnicemi o hodnotách 49°16’’ SŠ a 17°37’’ VD, se nachází  v blízkosti krajského města Zlín (cca 8km) v lokalitě na výběžku terénní vlny, zvedající se nad rovinou Fryštacké brázdy v nadmořské výšce 230 m.

K  1. lednu 2019  má obec Racková 829 obyvatel. Katastrální výměra je 1118ha.

Obec Racková leží  v údolí pod stejnojmenným lesem, 8 km severně od krajského města Zlína. Z Holešova je taktéž 8 km vzdálená. Obec Racková je poslední Hanáckou osadou. Sousední Dolní Ves patří etnograficky k Valašsku a Mladcová k Slovácku. Nářečí, kterým se v naší obci mluví je hanácké. Kroj, ještě do nedávna užívaný, pomalu mizí. V posledních letech se obnovuje tradice Hanáckého práva, které se koná jednou za deset let.

K Rackové patří samota Kučovanice, kde jsou v současné době dva obytné domy , samota Strhanec, kde jsou taktéž dva domy, které slouží v současné době k rekreaci. Samota Opršálka, s jedním domem je  v současné době obydlená správcem lesa. Nad osadou směrem k Žeranovicím byl Hrádek – bývalá tvrz a panské sídlo. Zpustla v třicetileté válce a zarostla lesem. Odtud prý vedla podzemní tajná chodba až na Lukov. Obec patří k Žeranovské farnosti.

Obec je zřizovatelem Základní a Mateřská školy v Rackové, příspěvkové organizace. Obec má svou administrativní budovu, ve které jsou kanceláře Obecního úřadu. Jsou v ní také prostory veřejné knihovny. V budově se nachází i hasičská zbrojnice a hasičská klubovna. V majetku obce je také kulturní dům. V jeho prostorách se nachází taneční sál, poštovní  středisko a kuchyň, ve které je možné připravit občerstvení na oslavy a různé společenské a kulturní akce. 

 

27. 2. Alexandr

Zítra: Lumír

Hospodaření obce

Monitor státní pokladny - OBEC RACKOVÁ

Aktuální jízdní řády

Jízdní řád linka 153.pdf

 

Povodňový plán obce Racková

http://www.edpp.cz/dpp/rackova

 

Místní knihovna

Otevřena úterý 17:00 - 19:00

CZECH POINT i u nás

logo.jpg

 

Návštěvnost stránek

310611