Místní program obnovy obce Racková na léta 2015 - 2025

Program obnovy obce Racková slouží ke stanovení preferencí jednotlivých oblastí rozvoje obce a nastavení účinných opatření k jejich zlepšení.

 Tento dokument obec Racková využívá jako nástroj, který zvyšuje její schopnosti využívat příležitostí, jež se nabízí ve spojitosti s dotačními tituly strukturálních fondů, státních programů a krajského Programu obnovy venkova Zlínského kraje. Program rozvoje vesnice zvyšuje šance na úspěch v soutěži o projekty, a to jak v případě prostředků národních dotačních titulů, tak v případě prostředků poskytovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.

 Program obnovy vesnice je koncepčním materiálem, který v delším časovém horizontu určuje základní směr a strategii dalšího vývoje obce. Rozvoj a prosperita naší obce, do jisté míry, závisí také na schopnosti zastupitelstva analyzovat problémy a rozhodovat s uvážením všech rizik v dlouhodobém horizontu.

 

 

Aktuálně plánované projekty v obci

Zde naleznete plánované akce, na které Obec Racková má již zpracovanou dokumentaci. Dokumentace se nachází  v aktuálním stupni zpracovaní. Pokud k uvedeným stavebním akcím máte nějaké dotazy či připomínky, můžete se zastavit na v úřední dny zastavit na OÚ, popřípadě si domluvit schůzku se starostou obce (tel.: 606 540 288) nebo můžete přijít na veřejné jednání zastupitelstva obce.  

Odkanalizování obce - situace k územnímu řízení

Zde naleznete koordinační výkresy, pro plánovanou kanalizaci. Z výkresů se dozvíte, kde je plánovaná ČOV a jednotlivé kanalizační přivaděče a stoky.   

  

Rekonstrukce obchodu

Vzhledem ke stáří budovy čp. 50 a zanedbané údržbě předchozího majitele zastupitelstvo naplánovalo rekonstrukci obchodu. Stavba po rekonstrukci bude sloužit pro maloobchodní prodej a sportovní vyžití obyvatel
obce Racková.

 

Rekonstrukce místní komunikace v obci Racková

Předmětem této projektové dokumentace je řešení rekonstrukce komunikace v obci Racková .Komunikace se nachází v západní části obce (DOLNÍ KONEC). Současnou úpravu povrchu tvoří stávající
asfaltobetonové komunikace, zatravněné plochy, částečně chodníky a nezpevněná pakovací stání. Tyto komunikace vykazují značné poruchy a nerovnosti povrchu. Jedná se zejména o plošné praskliny, propady, prorůstání zelení, rozpadání vozovky atd.. Součástí projektu i rekonstrukce veřejného osvětlení. Navržená stavba prochází v celé délce zastavěným územím obce Racková. V intravilánu je umístěna v zástavbě rodinných domů. Uliční prostor je tvořen stávající vozovkou, nezpevněnou a travnatou plochou a stávajícími chodníky.

 

 

 

 

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Hospodaření obce

Monitor státní pokladny - OBEC RACKOVÁ

Aktuální jízdní řády

Jízdní řád linka 153.pdf

Aktuální počasí v obci

Meteostanice Jiří Vaněk

 

Povodňový plán obce Racková

http://www.edpp.cz/dpp/rackova

 

Místní knihovna

Otevřena úterý 17:00 - 19:00

CZECH POINT i u nás

logo.jpg

 

Návštěvnost stránek

453190