Český zahrádkářský svaz

Český zahrádkářský svaz
     Tento spolek byl založen v červnu roku 1971. Měl celkem dvacet členů.
     Počáteční činnost spočívala hlavně ve vysázení a ošetřování záhonů růží v obci. Tuto práci vykonávali členové brigádnickou formou.
     Pro členy, ale nejen pro ně se uskutečňovaly různé přednášky na zahrádkářské téma. Bylo uskutečněno několik výstav ovoce a zeleniny. Každoročně se prováděly tématické a poznávací zájezdy.
Mezi další aktivity tohoto spolku patří již tradiční Vinobraní, které je velkou kulturně společenskou událostí a to nejen v naší obci. Tato akce je navštěvována jak občany z obce tak i z okolí.