Český červený kříž

Český červený kříž
     Tato skupina byla založena v roce 1946. Jejich poslání bylo poskytovat první pomoc při úrazech a živelných pohromách. Vznik této skupiny splňoval svůj účel,  jelikož v té době přivolání lékařské pomoci bylo velmi obtížné. I v dnešní době je tato pomoc potřebná, proto v jejich šlépějích pokračujeme. K naší zdravotnické činnosti je potřeba odbornosti, proto jsou členové a rovněž žáci neustále proškolováni. 
     Členové ČSČK se podílí i na kulturní činnosti obce. Od roku 1964 pořádali maškarní plesy, které se za pár let staly tradicí a zároveň jediným zdrojem příjmů této skupiny, ze kterých financovali jednak besedy s důchodci, návštěvy starších členů při jubilejích, ale také vítaní občánků v naší obci. 
     V letech 1982-93 ČSČK navštěvoval se svým kulturním programem obyvatele domova důchodců v Holešově, ale taky je po celá léta nedílnou součástí i při slavnostních příležitostech v obci. Také se tato skupina pravidelně podílí i na jarním úklidu obce a u pomníků padlých.

 

 

 

 

26. 10. Erik

Zítra: Šarlota, Zoe

Hospodaření obce

Monitor státní pokladny - OBEC RACKOVÁ

Aktuální jízdní řády

Jízdní řád linka 153.pdf

 

Povodňový plán obce Racková

http://www.edpp.cz/dpp/rackova

 

Místní knihovna

Otevřena úterý 17:00 - 19:00

CZECH POINT i u nás

logo.jpg

 

Návštěvnost stránek

359852