KDU-ČSL

     ČSL byla v naší obci založena roku 1922. Ustavující výbor tvořilo 20 členů. Křesťanský světový názor zakladatelů této strany vyhovoval nejvíce drobným zemědělcům a lidem věřícím. Drobných zemědělců bylo v naší obci mnoho, a proto měla ČSL pro svou základnu mnoho příznivců.
     Ti samí lidé, kteří stáli u vzniku ČSL, stáli později také u vzniku tělovýchovného spolku OREL.
     Po roce 1948 byly v naší obci pouze dvě politické organizace, a to KSČ a ČSL. Také stojí za zmínku, že v roce 1952, v době zakládání zemědělských družstev, byli čelní představitelé zavření, protože nesouhlasili s násilným zakládáním těchto družstev. Politická činnost prakticky ochabla. ČSL měla do roku 1968 maximální počet členů 50 a nový člen mohl být přijat jen místo zesnulého člena této strany.
     12. června 1968 byla založena současná Československá strana lidová, která trvá dodnes. Jak začalo přibývat členů, začal se také rozvíjet kulturní a spolkový život. K nejbohatší činnosti strany došlo po roce 1974. Na přelomu 80-tých let měla strana 88 členů. Také se zde projevila snaha dát najev, že celá země není ateistická, protože jediná strana lidová měla ve svém programu křesťanský světový názor a v naší obci zapuštěné tradiční kořeny křesťanství. Členové strany organizovali brigády po obci, při rekonstrukci Kulturního domu, při opravě kapličky, nebo opravě poškozeného kříže na cestě do Lechotic. Také se organizovali brigády na pokosení sena, které nebylo možno poséci strojem. Za to se členům jejich snaha vracela cestou pořádání různých kulturních akcí a zájezdů na poutní místa
     Strana má v současné době …….členů a pokračuje v pořádání tradiční kulturní a politické činnosti.