< VSTUP NA OFICIÁLNÍ STRÁNKY SDH RACKOVÁ >

Sbor dobrovolných hasičů

     Myšlenka založit hasičský sbor v naší obci vznikla v roce 1904, kdy zde vypukl velký požár. K prosazení této myšlenky došlo až v roce 1913, kdy byla v listopadu svolána ustavující schůze – Valná hromada a na ní zvolení funkcionáři sboru. 


     V roce 1914 byla zakoupena výzbroj a výstroj pro 25 mužů a ruční stříkačka. V té době byla velmi moderní a pro potřeby obce velmi výkonná. Je funkční a v našem vlastnictví do dnes. Ten samý rok bylo této hasičské techniky použito při požárech, díky ní se zabránilo šíření požáru do okolí a dalším možným vzniklým škodám. Činnost se dále rozvíjela a docházelo k doplňování výzbroje, a proto bylo postaveno hasičské skladiště. 


     V roce 1979 jsme obdrželi od Okresní správy sboru požární ochrany ve Zlíně ŠKODU 706 RTH, která byla našim velkým pomocníkem.


     Bez dobře vyškolených a odborně připravených hasičů by nemohly být chráněny hodnoty našich občanů, proto v roce 1982 náš sbor požádal tehdejší národní výbor o zlepšení podmínek pro hasiče. Stará budova po technické stránce již nevyhovovala a taky nebylo kde uložit hasičskou techniku, která je rok od roku dražší, proto se rozhodlo v roce 1983 o výstavbě nové hasičské zbrojnice. V roce 1987 se začalo s demolicí staré budovy, bývalé Chytilovy hospody a potom s výstavbou. Budova byla dokončena a otevřena v roce 1991.


     Náš sbor se zabývá dlouholetou činností s mládeží, kde dosahoval většinou dobrých výsledků.


     Každoročně pořádá soutěž v požárním sportu. Mezi kulturní akce patří tradiční vodění medvěda a dodržujeme tradiční zvyk „Hanácké právo“, které je pořádáno každých deset let.


     V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Racková 93 členů.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

       

 

 

Zlínský kraj poskytl obci Racková účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 70 000,-Kč na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro zásahovou jednostku SDH Racková.