TJ sokol Racková


  

Aktuální dění ......

 

Trochu z historie ....

   Tento spolek má bohatou historii. Vnikl pravděpodobně v letech 1920 a dělil se na dva významné spolky Orla a Sokola.


     Tělovýchovný spolek Orla, byl nerozlučně spjat s ČSL a v roce 1924 se od Tehdejšího Sokola oddělil. Se vznikem Orla je spojená bohatá kulturní, společenská a sportovní činnost. Se Sokoly soutěžili ve všem. Každý spolek se ve své tělocvičné činnosti dopracoval tak daleko, že měl dokonce své družstvo gymnastů, kteří na závěr veřejných hromadných vystoupení, kterých bylo během roku několik, předváděli Exhibiční představení. Ve stejných stopách šli i Sokoli. Hrála se hodně divadla, každý spolek měl své divadelní ochotníky. V té době platilo, že když některý spolek s nějakou akcí přišel, druhý spolek nemohl zůstat pozadu a zápětí se musel podobnou akcí revanžovat.


     Za protektorátu byly oba spolky rozpuštěny. Jedinou možností jak alespoň částečně provozovat tělovýchovu bylo založit sportovní klub SK Racková. Pod touto hlavičkou se hrála kopaná, která byla zařazena do pravidelné soutěže.


     I tato doba měla své zajímavosti. Tenkrát družstvo kopané posilovali hojně mladí muži ze zlínských internátů. Tyto posily ze Zlína se velmi brzy s místní mládeží spřátelili. Udržet v té době fotbalový oddíl v soutěži představovalo nesmírnou obětavost lidí, kteří se kolem kopané točili. Nebylo míčů, nebyly dresy a nebylo ani kopaček. Veškeré vybavení bylo získáváno od SK Baťa Zlín.


     Za zmínku stojí, jak se tenkrát dopravovali hráči na mistrovská utkání. Dopravní prostředky kromě jízdních kol nebyly a i těch bylo málo, a tak někdy jezdili i tři na jednom kole. Dostavit se na zápas bylo svatou povinností každého hráče. Dnešní mladí by si měli vzít příklad z obětavosti a lásky ke sportu rackovské mládeže i ostatních obětavých občanů, kteří se o fotbal starali.


     Také stojí za zmínku velká snaha rackovských Sokolů postavit si novou Sokolovnu. Nechtěli být v ničem pozadu. Orlové pod hlavičkou Spolek Katolického domu v letech 1937 – 1938 dokázali za nepředstavitelně těžkých podmínek postavit Katolický dům s krásným sálem i s příslušenstvím, který v té době patřil mezi nejhezčí v širokém okolí a byl chloubou celé vesnice. Tím měli Orli vyřešen problém s tělovýchovným cvičením i se stránkou kulturní. Sokoli motivováni úspěchem Orlů vyvíjeli velkou snahu se jim při nejmenším alespoŇ vyrovnat, a to stavbou nové Sokolovny. Pan Stanislav Darebník, zanícený Sokol, na ten účel daroval pozemek, na kterém měla být postavena. Začal se shromažďovat stavební materiál, pořádali se peněžní sbírky v obci i okolí.V krátké době měli Sokoli na stavebním pozemku spoustu stavebního materiálu a zdálo se, že jim nic nestojí v cestě, aby byla Sokolovna postavena. V poslední a rozhodující chvíli Sokoli zklamali, protože se nenašel nikdo, kdo by měl odvahu stavbu vést. Se stavbou se stále otálelo. V padesátých letech se začaly stavět nové hospodářské objekty a jelikož byl velký nedostatek stavebního materiálu, tak se bral, kde zrovna byl. A tak z materiálu určený na stavbu Sokolovny se postavil nový kravín.

 
     Po únoru 1948 bohatá činnost spolků v obci zaniká. Spolek Orlů  byl rozpuštěn a tělovýchova se sjednocuje pod názvem Sokol. Brzy však všichni zjistili, že se skončenou soutěživostí mezi spolky se začala vytrácet i jejich aktivita a z té bohaté činnosti, které oba spolky ve vesnici dříve provozovali, mnoho nezůstalo. Nakonec se alespoň shodli na tom, že se bude hrát kopaná. Z počátku se ale neuskutečnilo ani to. Důvodem byla skutečnost, že všichni hráči museli být členy Sokola. Pro Orly to bylo tenkrát nepřijatelné, aby se doslova přes noc stali Sokoly. A tak mládež, které tělovýchovná činnost scházela, hrála fotbal v okolních vesnicích. Po určité době se ale začal hrát fotbal také v Rackové pod názvem TJ Sokol Racková.V současné době má tento spolek 60 členů.

 

 

 

 

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

Hospodaření obce

Monitor státní pokladny - OBEC RACKOVÁ

Aktuální jízdní řády

Jízdní řád linka 153.pdf

Aktuální počasí v obci

Meteostanice Jiří Vaněk

 

Povodňový plán obce Racková

http://www.edpp.cz/dpp/rackova

 

Místní knihovna

Otevřena úterý 17:00 - 19:00

CZECH POINT i u nás

logo.jpg

 

Návštěvnost stránek

452534