Symboly obce

     Pečetním  symbolem Rackové byl divoký kanec. Oválný typář s opisem OBEC. RACKOWA (pravděpodobně z 18.století) se dochoval do dnešních dnů a je uchován ve sbírkách okresního archívu ve Zlíně se sídlem na Klečůvce. Otiskly jiného pečetidla nalezneme v Matrice výnosu pozemkového pro Rackovou z roku 1820 (MZA Brno, prac. Kunštát, Fond D7). Kruhové pečetní pole vyplňuje postava světce se svatozáří, držící na prsou kříž (možná svatý František). Opis je nečitelný, typář byl zhotoven patrně koncem 18. století. Postavu sv. Františka měly na své obecní pečeti rovněž Franckovice (srov.: E.Peck, Hejtmanství holešovské, Holešov 1892), typář vznikl v roce 1793, tedy v roce založení osady.

     Autor nových obecních symbolů Rackové respektoval už zažité pečetní znamení s motivem divokého kance. Zvolil však rostoucí figuru, evokující na rostoucího lva z erbu významné rackovské vrchnosti v 16 století, rytířů Kokorských z Kokor. Tatím co barvy horního pole obecního znaku jsou i erbovními barvami prvních feudálních držitelů osady, pánů ze Šternberka, dolní pole bylo řešeno s ohledem na erbovní barvy hrabat Erdody, zakladatelů integrovaných Franckovic. Dvě zlaté hvězdy, rovněž převzaté z erbu hraběte Františka Erdodyho, symbolizují dvě dříve samostatné osady Rackovou a Franckovice, sloučené v roce 1949. Návrh praporu vychází z návrhu obecního znaku, respektujíc zásady o zvyklosti součastné vexilologické tvorby. Znak a prapor byl obci udělen 26. listopadu 1999 rozhodnutím předsedy poslanecké sněmovny.

     Figura je zlatá, v obou případech položená na modré pole – tyto tinktury náležely erbu Šternberků, dávných majitelů Rackové. Stříbrno-červeně pojednané pole upomíná – rovněž přeneseně – na další významnou rackovskou vrchnost, rytíře Kokorského z Kokor (jejich erbem byl červený lev ve stříbrném poli, vyrůstající ze zlaté hradební zdi) Dvojice červených pruhů (břeven) symbolizuje dříve samostatné obce Rackovou a Franckovice sloučené v roce 1949

 

 

 

 

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Hospodaření obce

Monitor státní pokladny - OBEC RACKOVÁ

Aktuální jízdní řády

Jízdní řád linka 153.pdf

Aktuální počasí v obci

Meteostanice Jiří Vaněk

 

Povodňový plán obce Racková

http://www.edpp.cz/dpp/rackova

 

Místní knihovna

Otevřena úterý 17:00 - 19:00

CZECH POINT i u nás

logo.jpg

 

Návštěvnost stránek

453190