Historie


     Svědectví o osídlení krajiny pochází z období 6000 let před našim letopočtem. Jedná se o nálezy kamenných broušených nástrojů a keramiky.

      Název obce Racková se poprvé objevuje v roce 1397 v úředním zápise. Tehdy bylo do zemských desek zaznamenáno její předání dosavadními vlastníky Petrem z Kravaře a Markvartem ze Šternberka lukovským bratrům Zdeňkovi a Ješkovi. Racková je v té době rozhodně o několik desetiletí starší. Vznikla bezpochyby ve velké vlně vnitřní kolonizace třináctého a první poloviny čtrnáctého století charakterizované názvem Lhota. Po ztrátách vzniklých v husitských válkách se Zdeňkovi vnuci dostali do finančních potíží a byli nuceni část majetku odprodat. Stalo se tak v roce 1437, kdy Rackovou koupil Ondřej z Myšlan. Na následujících 150 let se stává Racková samostatným statkem a středem menšího panství. Ondřej z Myšlan byl typickým příslušníkem rytířské šlechty, který se prosadil v husitských válkách. Až do roku 1520 patřila Racková rodině z Myšlan, kdy byla prodána Janu mladšímu ze Šternberka, který jí v roce 1528-29 prodal Kateřině z Opatova a jejim dětem. Apolonie, dcera Kateřiny z Opatova, v roce 1538 prodává Rackovou Václavu Obešlíkovi z Lipultovic. Přes jeho dceru pak v roce 1549 přechází Racková i s tvrzí rytíři Bohuslavu Kokorskému z Kokor.

     V roce 1603 byla Racková prodána holešovským pánům, v té době dochází v Holešově ke změně vlastníků. V roce 1604 Žerotínové prodávají za 72 000 zlatých holešovské panství, do kterého patřila i Racková, Lobkovicům. Tvrz, stojící nad Rackovou, v té době již začínala ztrácet svůj význam a za třicetileté války zřejmě dosloužila. Holešovské panství, i s Rackovou od roku 1650 vlastnili Rottalové. V roce 1762 umírá František Antonín a jim vymřel rottalovský rod po meči. Majitelem panství se stal manžel, v té době už zemřelé, Rottalovy dcery Maximiliany František Násasdy, po kterém získává panství hrabě Erdody. Erdodyové pak panství vlastnili až do roku 1858, kdy panství prodali pánům z Vrbna.

      V roce 1793 vznikla obec Franckovice, která byla založena parcelací dvora. Samostatná pozemková kniha byla pro Franckovice vedena od roku 1794. Franckovice a Racková jako samotné obce existovaly do roku 1949, kdy se spojily.

     V roce 1945 byl v obci ustaven Místní národní výbor. Jednotné zemědělské družstvo bylo v obci založeno v roce 1949. V roce 1972 se integrovalo s JZD Gottwaldov. V roce 1994 družstvo končí svou činnost na farmě v Rackové.

     Ve 20. a 30. letech začíná přesun obyvatelstva od zemědělství k průmyslů a pokračoval až do konce minulého století. Přesun obyvatelstva do průmyslu umožnila blízkost průmyslového Zlína.

 

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Hospodaření obce

Monitor státní pokladny - OBEC RACKOVÁ

Aktuální jízdní řády

Jízdní řád linka 153.pdf

Aktuální počasí v obci

Meteostanice Jiří Vaněk

 

Povodňový plán obce Racková

http://www.edpp.cz/dpp/rackova

 

Místní knihovna

Otevřena úterý 17:00 - 19:00

CZECH POINT i u nás

logo.jpg

 

Návštěvnost stránek

453190