Vyřízené žádosti dle zákona 106/1999 Sb.

 

     

 

   

2017

   

Istav Media, s.r.o.

Odpověď 1/2017

Českomoravská světelná s.r.o.

Odpověď  OUR-236/2017
     
2016    
 Žádost Radek Novotný Odpověď  1/2016