Veřejná neinvestiční finanční podpora z rozpočtu obce Racková na rok 2022

O veřejnou neinvestiční finanční podporu z rozpočtu Obce Racková mohou spolky a organizace požádat  doručením vyplněné Žádosti o veřejnou neinvestiční finanční podporu z rozpočtu obce na rok 2022 na adresu Obec Racková, Racková 45, 760 01 Racková do 31. 8. 2022 do 17:00.     

 

 

 

       Poskytnutá veřejná podpora v roce 2022 

    Poskytnutá veřejná podpora v roce 2021

 

  Poskytnutá veřejná podpora v roce 2019