Veřejná neinvestiční finanční podpora z rozpočtu obce Racková na rok 2023

O veřejnou neinvestiční finanční podporu z rozpočtu Obce Racková mohou spolky a organizace požádat  doručením vyplněné Žádosti o veřejnou neinvestiční finanční podporu z rozpočtu obce na rok 2023 na adresu Obec Racková, Racková 45, 760 01 Racková, nebo do datové schránky obce ID: tkpb2cs do 31. 10. 2023 do 15:00.     

 

 

 

        Poskytnutá veřejná podpora v roce 2023 

 

   Poskytnutá veřejná podpora v roce 2022 

    Poskytnutá veřejná podpora v roce 2021

 

  Poskytnutá veřejná podpora v roce 2019