Vyhlášky

Místní vyhlášky - platné

Název vyhlášky

Účinnost od

OZV 1-2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování.pdf

01.01.2016

OZV č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaraňování komunálních odpadů

01.01.2016

OZV č.1/2014 o stanovení systému schromážďování, sběru, přepravy, třídění, odstarňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Racková, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

01.01.2015

   
OZV č.2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaraňování komunálních odpadů

01.01.2015

   
OZV o stanovení podmínek pro pořádání,průběh a ukončení veřejnosti přístupných sport.podniků k zajištění veřejného pořádku 2/2005


01.11.2005

   
OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů

01.01.2012

   
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 4/2004

01.01.2005

Důležité dokumenty obce

Název dokumentu

Účinnost od

Opatření obecné povahy č.6 ÚP SÚ Racková

27.11.2007

Opatření obecné povahy č. 7 ÚP SÚ Racková

2.11.2009

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 .