Vyhlášky

 

 

PLATNÉ OBECNÉ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE RACKOVÁ

 

Název vyhlášky

Účinnost od

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021,o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

01.01.2022

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku ze psů

01.01.2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2021

 

Důležité dokumenty obce

Název dokumentu

Účinnost od

Opatření obecné povahy č.6 ÚP SÚ Racková

27.11.2007

Opatření obecné povahy č. 7 ÚP SÚ Racková

2.11.2009

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 .