ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RACKOVÁ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2013 - 2017.pdf

 

Územní plán Racková

Dne 23. listopadu 2013 nabyl Územní plán obce Racková účinnost, současně s tím pozbyl starý územní plán svou platnost. 

 Vyhláška:

Platný územní plán:

 

 

 

Náklady na Územní plán Racková byly v celkové výši 385 600,-Kč. Územní plán Racková byl splolufinancován částkou 192 000,-Kč z prostředků Zlínského kraje.