Druh dotace Poskytovatel Výše dotace Vyřízení

Prezentace

Dotace 2018
Nákup dopravního automobilu pro JPO III Racková Zlínský kraj 294 807,- Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2633/2018/KH P1190492.JPG
Nákup dopravního automobilu pro JPO III Racková Ministerstvo vnitra 442 255,- Rozhodnutí o poskytnutí dotace 014D241008395 P1190492.JPG
         
         
         
         
Dotace 2015
Výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zlínský kraj

6 000,-

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1902/2015/KH

 
Nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků

Zlínský kraj

 

70 000,-

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/0204/2015/KH

Podepsaná: 31.3.2015

Dotace 2013

 

Výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zlínský kraj

75 000,-

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/2278/2013/KH

 
Výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zlínský kraj

10 000,-

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1531/2013/KH

 

Dotace 2012

 

Územní plán Racková

Zlínský kraj

192 000,-

Smlouva o poskytnutí podpory č. D/1428/2012/STR

Výdaje spojené s likvidací lesního požáru v Bzenci květen 2012

Zlínský kraj

 5 000,-

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/2484/2012/KH

Podepsána 20.12.2012

 

 

 
Výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zlínský kraj

6 000,- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1836/2012/KH Podepsína 23.10.2012