VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pozice dělník/dělnice veřejné zeleně a údržby obceDatum konání:
26.4.2024

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pozice dělník/dělnice veřejné zeleně a údržby obce

Náplň práce:

 • údržba veřejné zeleně
 • drobné opravy a údržby objektů obce a jejich zařízení
 • základní údržbářské zednické, malířské a jiné řemeslné práce dle požadavků obce
 • práce při údržbě místních komunikací a chodníků
 • dílenské práce, drobné stavební práce
 • řidič multicar
 • odpadové hospodářství obce
 • obsluha ČOV

 Nástup:

 • dle dohody, pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Požadavky:

 • pracovitost
 • manuální zručnost
 • spolehlivost a odpovědnost
 • komunikační schopnosti
 • řidičské oprávnění skupiny B (skupina C výhodou)

Předpoklady uchazeče:

 • státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR
 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

 Nabízíme:

 • platová třída 4, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • ranní pracovní doba
 • 25 dní dovolené
 • stravenkový paušál

 Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • emailový a telefonní kontakt
 • datum a podpis uchazeče

Povinné přílohy k přihlášce:

 • životopis s uvedením údajů o studiu a dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další oprávnění (profesní průkazy apod.)

 Přihlášku doručte v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – Pracovník obce“ osobně nebo zašlete na adresu Obec Racková, Racková 45, 760 01 Racková, tak aby byla doručena nejpozději 26. dubna 2024 do 10:00.

 Kontaktní osoba:

Ing. Jaroslav Kaňa, starosta obce

Tel.: 606 540 288

E-mail: starosta@rackova.cz