Informace k poplatkům 
Vzhledem k častým dotazům ohledně štítků na popelnice informujeme občany, že v letošním roce nejsou rozdávány a nemusí být vylepeny na popelnici. Technické služby budou popelnice během roku očipovávat        (bližší informace zavčas zveřejníme).
Splatnost poplatků je 31. března 2024, upozorňujeme, že 29. března je svátek a nemusí být platba bankovním převodem doručena ve splatnosti. Doporučujeme nastavit platbu s dřívější splatností.
Občané, kteří mají kabelovou televizi, musí zaplatit roční poplatek. Pokud budou chtít během roku kabelovou televizi zrušit, je nutné nahlásit ukončení účetní nebo starostovi a bude mu vrácena část ročního poplatku.
Bankovní převod - 1400367359/0800, variabilní symbol 2024+číslo popisné.
Potvrzení o provedené platbě bankovním převodem bude vystaveno pouze na vyžádání.
Je možné platit i v hotovosti na úřadě.
V případě nejasností s výší poplatků se obraťte na účetní obce, mail ou@rackova.cz nebo tel.605753523.
Děkujeme občanům za včasnou úhradu poplatků!!