MAS Partnerství Moštěnka - Program na podporu komunitních aktivit 2024Datum konání:
16.11.2023

Tradice jsou tradice. Ale nenapadlo vás někdy uspořádat neotřelou jednorázovou akci, která by život ve vaší obci trochu víc zpestřila, osvěžila, která by někomu pomohla? Chtěli byste se pustit do něčeho nového, inovativního, kreativního? Nebo do vzdělávání? Do něčeho, do čeho by se zapojila i široká komunita? Proběhla vám třeba někdy hlavou myšlenka na ojedinělou kulturní, multikulturní, výchovnou nebo vzdělávací aktivitu? Pokud si na některou z těchto otázek odpovíte ano, pak čtete správné řádky. Právě na takové projekty cílí nová výzva MAS Partnerství Moštěnka, která bude vyhlášena v říjnu 2023.

 Jaké aktivity budeme podporovat

Kulturní či multikulturní aktivity realizované „samosprávně“, tj. sebeorganizované členy komunity (divadelní představení či výstava fotografií místní mládeže na určitá témata, filmové kluby, specifická podpora členů komunity z pohledu kulturní identity, sebevědomí a překonávání traumat různého charakteru apod.)

Výchovné, vzdělávací a edukační aktivity (komunitní knihovny, mimoškolní doučování, motivační semináře, přednášky a besedy s odborníky s cílem informovat o možnostech, diskutovat o účinných vylepšeních či místních inovacích, podvečerní kluby, sdílecí kruhy, promítání filmů, točení dokumentů apod.)

Aktivity neformálních skupin (rada starších či dospívajících přináší zastupitelstvu náměty na zlepšení kvality života v obci, občansky vedené procesy a projekty, rozvoj zájmových skupin a sítí v sousedstvích přinášející pomoc místním občanům v řešení potřeb a problémů ovlivňujících kvalitu jejich života)

Environmentální aktivity (aktivity zaměřené na zvelebování životního prostředí komunity, sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch, komunitní zahrada, dílna, obnova tradičního využívání krajiny, péče o krajinu, péče o kulturní či přírodní památky, údržba turistických tras a cyklostezek atd.)

Dobrovolnická činnost (péče potřebným spoluobčanům na bázi sousedské či generační výpomoci, podpora mezigeneračního setkávání, soužití a spolupráce, otevřené komunitní kluby a komunitní setkávání, sousedský jarmark, komunitní kavárna či sdílená kuchyň nebo jídelna, spižírna, lokální potravinová banka včetně zajištění distribuce jídla, pomůcek, potřeb pro domácnost nebo ošacení, bazar, sociální šatník a pomoc v nouzi, pořádání veřejných sbírek za účelem podpory těch nejpotřebnějších v obci atd.)

Mezigenerační projekty (např. dobrovolné hlídání a vyzvedávání dětí aktivními seniory nebo staršími vrstevníky dětí, navštěvování seniorů, osamělých občanů a lidí žijící v izolaci místními dobrovolníky s cílem posilování dobrých vztahů a rozšiřování pocitu sounáležitosti, programy podporující mezigenerační dialog a soužití)

Výzva sousedé_2024.pdf

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE VOLEJTE MARKÉTA POLÁCHOVÁ, 737 775 991