Optický kabel - informace pro občanyV současné době začali pracovníci provádět v obci výkopové práce za účelem položení optického kabelu pro zavedení vysokorychlostního internetu.

V případě, že jste podepsali souhlas s napojením Vašeho RD bude postupováno následovně:

Z centrálního výkopu bude optický kabel veden přes váš pozemek v hloubce 50 cm k vaší nemovitosti a to v místech, které si určíte. Zavedení kabelu do vnitřních prostor bude provedeno průvrtem              o průměru 2 cm skrze základ budovy a zakončeno krabičkou o rozměrech 25x18x7cm. Průvrtem nedojde k porušení fasády ani podezdívky. Vhodné místo pro umístění krabičky pro zakončení kabelu je sklep, garáž, chodba nebo místnost přízemního podlaží.

V případě vašeho zájmu o využití vysokorychlostního internetu či internetové TV bude z této krabičky následně vyveden signál datovým kabelem k vašemu modemu.

Veškeré náklady spojené se zavedením optického kabelu do vaší budovy jsou v této výstavbě plně hrazeny společností Zlín Net, a.s., pro vás tedy zdarma. Zavedením optického kabelu do budovy se k zapojení vysokorychlostního internetu nezavazujete.

Souhlas s napojením je možné posílat mailem paní Fojtíkové – gabriela.fojtikova@zlinnet.cz, případně si paní Fojtíková souhlas vyzvedne osobně, tel.777 707 961.

Upozorňujeme občany, že pozdější realizace přípojky po ukončení projektu je technicky a časově náročná a je zpoplatněna.

Doporučujeme občanům, kteří odjíždí na dovolenou a nemají ještě hotovou přípojku, aby kontaktovali pana Veselého (stavbyvedoucí) tel. 777366124, případně paní Fojtíkovou, aby se domluvili na trase k rodinnému domu.

Výkopy, které budou kvůli přípojkám provedeny, by se měly ten den, případně další den dát do původního stavu.  Zámkové dlažby budou rozebrány a dány zpět do původního stavu.