Výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2022Datum konání:
31.5.2023

Výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2022

  • Průměrný občan v Rackové vyprodukoval v roce 2022 více jak 399kg odpadu.
  • Obec z rozpočtu obce na odpadové hospodářství doplatila  218 102,-Kč.
  • Náklady na občana byly vyšší jak 1000,-Kč.

 

Výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2022
         
Produkce komunálních odpadů 345,16 t 399,03 kg/obyv.
Produkce směsného komunálního odpadu 142,07 t 164,24 kg/obyv.
Produkce objemného odpadu 20,14 t 23,28 kg/obyv.
Separace papíru 9,14 t 10,57 kg/obyv.
Separace plastu 8,74 t 10,10 kg/obyv.
Separace skla 12,60 t 14,57 kg/obyv.
Separace kovu 9,34 t 10,79 kg/obyv.
Separace biologického odpadu 132,90 t 153,64 kg/obyv.
Separace textilních odpadů 3,25 t 3,76 kg/obyv.
Separace nebezpečných odpadů 0,97 t 1,12 kg/obyv.
Separace pneumatik 6,01 t 6,95 kg/obyv.
Náklady na provoz obecního systému 867 493
Příjmy v odpadovém hospodářství 649 391
Kolik obec doplácí na odpadové hospodářství z rozpočtu 218 102