Okresní soud ve Zlíně hledá přísedícíDatum konání:
31.3.2022

V letošním roce končí čtyřleté volební období přísedících, kteří vykonávají svou funkci u Okresního soudu ve Zlíně. V současné době má Okresní soud ve Zlíně nedostatek přísedících, proto hledá vhodné zájemce, kteří by chtěli danou funkci vykonávat.

Pokud by měl někdo zájem, je svéprávný, bezúhonný občan a jeho zkušenosti a morální vlastnosti by dávaly záruku, že svou funkci bude řádně zastávat a který dosáhl věku nejméně 30 let, ať se obrátí na Okresní soud ve Zlíně, na paní Hanu Bočkovou, tel. 577 176 103, e-mail: hbockova@osoud.zln.justice.cz., která mu sdělí potřebné informace.