Volby do Poslanecké sněmovny PČR - Hlasování do přenosné volební schránkyDatum konání:
4.10.2021
Datum ukončení:
9.10.2021
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o možnost hlasovat mimo volební místnost. Volič se ale musí nacházet v obci Racková, kde je zapsán v seznamu voličů, nebo má voličský průkaz. 
 
Požadavky na hlasování mimo volební místnost lze před volbami zasílat na obecní úřad                              na e-mail: ou@rackova.cz, případně hlásit na telefon paní Hubíkové č. 605 753 523 (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče). 
K voliči pak budou v sobotu 9. října dopoledne vysláni dva členové komise s přenosnou volební schránkou.
 
Upozornění: tato možnost hlasování se NETÝKÁ voličů v případě nařízené karantény/izolace z důvodu onemocnění COVID-19!