Kde přispět lidem postiženým tornádem?Datum konání:
26.6.2021
Datum ukončení:
4.7.2021

Sbírku vyhlásil Český červený kříž. Peníze je možné zasílat na účet 333999/2700 s variabilním symbolem 2101.

Diecézní charita Brno přijímá dárcovské SMS. Ty je možné podle výše příspěvku ve tvaru "DMS DCHB 30", "DMS DCHB 60" nebo "DMS DCHB 90" posílat na telefonní číslo 87777. Zřízený je také transparentní účet 4211325188/6800, dary posílejte s variabilním symbolem 2002. 

Transparentní účet zřídila i ADRA. Jeho číslo je 66888866/0300. Peníze zasílejte s variabilním symbolem 390.

Pomoc organizuje i Diakonie Českobratrské církve evangelické. Peníze lze posílat na účet 2100691426/2010. Nebo mohou lidé napsat DMS DIAKONIEPOMOC 30/60/90 na číslo 87 777.

Sbírku SOS Morava vyhlásil Člověk v Tísni. Lidé mohou přispět na účet 713271329/0300.

Na internetu lze nalézt i další transparentní účty na pomoc postiženým lidem tornádem.