Aktuality


Sběr železa

Datum konání: 19. 3. 2022

Připomínáme, že TJ Sokol Racková pořádá v sobotu 19.3.2022 sběr železa. V den sběru železo nachystejte před své domy. Těžké kusy vynesou sokoli i ze dvorů a domů.


Publikováno 17. 3. 2022 13:19

Sběr bioodpadu - Důležité upozornění

Datum konání: 31. 3. 2022

Velice často se stává, že v kontejneru na bioodpad jsou nalezeny cihly, kamení, igelitové pytle, staré desky, a další věci, které do bioodpadu nepatří. Tento materiál, poškozuje stroje, které bioodpad dále zpracovávají a vznikají tím statisícové škody! Důrazně upozorňujeme, že cihly, kamení, igelitové pytle, staré desky do bioodpadu nepatří! Pokud se tak bude dít i nadále, může se stát, že sběr bioodpadu bude v naší obci výrazně omezen. Proto Vás prosíme, aby jste do bioodpadu dávali pouze čisté rostlinné zbytky!!  Děkujeme.


Publikováno 16. 3. 2022 13:28

Okresní soud ve Zlíně hledá přísedící

Datum konání: 31. 3. 2022

V letošním roce končí čtyřleté volební období přísedících, kteří vykonávají svou funkci u Okresního soudu ve Zlíně. V současné době má Okresní soud ve Zlíně nedostatek přísedících, proto hledá vhodné zájemce, kteří by chtěli danou funkci vykonávat.

Pokud by měl někdo zájem, je svéprávný, bezúhonný občan a jeho zkušenosti a morální vlastnosti by dávaly záruku, že svou funkci bude řádně zastávat a který dosáhl věku nejméně 30 let, ať se obrátí na Okresní soud ve Zlíně, na paní Hanu Bočkovou, tel. 577 176 103, e-mail: hbockova@osoud.zln.justice.cz., která mu sdělí potřebné informace.


Publikováno 15. 3. 2022 11:31

Veřejná doprava - změny od 1.4.2022

Od dubna se mění systém státem garantovaných slev na jízdném_page-0001.jpg


Publikováno 15. 3. 2022 11:12

Informace ke změně slev na jízdném od dubna

Datum konání: 1. 4. 2022

Od 1. dubna 2022 mění stát systém slev na jízdném ve veřejné dopravě. Nové podmínky se dotknou i cestujících ve spojích Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK). „S účinností od 1. dubna budou děti od 6 do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let mít nárok na slevu z jízdného ve výši 50 %. Sleva 75 % z jízdného zůstane zachována pouze pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P,“ uvádí Ing. Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED), a pokračuje: „Nárok na slevu musí prokázat cestující od 15 do 18 let a cestující nad 65 let platným osobním dokladem s fotografií, studenti ve věku 18–26 let studentským průkazem s fotografií. Děti do 6 let se i nadále přepravují bezplatně, stejně jako průvodci cestujícího držitele průkazu ZTP/P.“

Na linkách IDZK platí v současné době kilometrický tarif. Cestující platí 1,20 Kč za kilometr jízdy + 9,- Kč nástupní sazbu. K platbě je možné využívat hotovost, platební karty, mobilní telefon nebo karty Zetka či ODISka, které navíc umožňují zvýhodněný přestup mezi spoji do 30 minut (cestující platí nástupní sazbu pouze v prvním spoji). Slevy se počítají z plného jízdného a zaokrouhlují se vždy na celé koruny dolů. „Výše slev je nastavená státem, my na ni vliv nemáme,“ konstatuje Martin Štětkář. Zlínský kraj ovšem od dubna stanovuje jednotnou cenu za převoz kol, a to 10,- Kč bez ohledu na délku trasy. Cena bude platit jak ve vlacích, tak v sezónních cyklobusech.


Publikováno 15. 3. 2022 10:58

Výběr poplatků v hotovosti

Datum konání: 15. 3. 2022 - 18. 3. 2022

Z důvodu nepřítomnosti účetní na obecním úřadě se nebudou ve dnech 15. března – 18. března vybírat poplatky v hotovosti.
Děkuji za pochopení.


Publikováno 14. 3. 2022 7:40

Kraj zřídil telefonní linku, která pomůže provozu KACPU

Datum konání: 10. 3. 2022

V areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží funguje v nepřetržitém provozu Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), ve kterém si mohou uprchlíci z Ukrajiny vyřídit první registraci, vízum, zdravotní pojištění i zajištění ubytování. Zájemcům nově slouží také telefonní linka 577 043 770, kterou zřídil Zlínský kraj.

Telefonní linku obsluhují zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří poradí například s tím, co si vzít s sebou za doklady, kde si stáhnout žádost o udělení dlouhodobého víza, kde hledat ubytování či psychosociální pomoc. Linku 577 043 770 je možné využít denně v době od 7 do 19 hodin.

KACPU funguje v nepřetržitém provozu i o víkendu. Vzhledem k velkému počtu příchozích je nutné počítat s delší čekací dobou. Doporučujeme centrum navštívit od 7 do 19 hodin, kdy je v něm maximální počet personálu.

Lidé prchající z Ukrajiny nemusí v mrazivém počasí čekat venku, mohou využít vyhřívané stany, které jsou v areálu zlínské nemocnice k dispozici. Ve stanech je také zázemí pro děti a připraveno je i drobné občerstvení včetně teplého čaje. Do hlavní budovy jsou pak k vyřízení potřebných dokumentů lidé voláni podle čísel na pořadovém lístku, který dostanou při příchodu do centra.

Další užitečné informace k pomoci Ukrajině najdete na stránkách Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/pomoc-ukrajine-cl-5421.html

 

KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ - KACPU

INFOLINKA: Otázky a odpovědi

Adresa: Krajská nemocnice Tomáše Bati, budova U14
Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín

Otevírací doba: nepřetržitý provoz včetně víkendů/ doporučená návštěvní doba 7:00 – 19:00 hodin

Kontakt: kacpu@zlk.izscr.cz, 577043770

 Co všechno na KACPU vyřídím?

 1. a) Registrace, kontrola dokladů
  b) Udělení víza, doklady apod.
  c) Registrace zdravotního pojištění
  e) Humanitární pomoc – strava, nápoje, oblečení
  f) Psychosociální pomoc
  g) Zajištění ubytování - Správa uprchlických zařízení – Centrum na podporu integrace cizinců ZLK
  h) Doprava na ubytování

Musím se na KACPU objednávat?

Ne.

Jak dlouho budu čekat, než přijdu na řadu?

O služby centra je obrovský zájem. Počítejte prosím s tím, že na místě můžete strávit i několik hodin.

Co musím mít s sebou?

Doklady, které máte: doklad totožnosti/pas/rodný list. Ideálně si prosím přineste fotografii pasového formátu a vyplněnou žádost o udělení dlouhodobého víza. Najdete ji tady: Informace pro občany Ukrajiny - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz). Doporučujeme vzít si teplé oblečení, pokud máte možnost, vezměte si termosku s čajem a svačinu.

Musím mít fotku?

Nemusíte, na místě vás vyfotíme. Pokud si ji ale přinesete, celý proces tím zrychlíte.

Musí se mnou na KACPU děti?

Děti do 15 let na místo nemusí. Registrace na policii není do 15 let povinná, pro vyřízení speciálního víza postačí, abyste přinesli jejich cestovní doklad nebo rodný list a PASOVOU FOTOGRAFII.

Hledám ubytování, kam jinam než na KACPU se mohu obrátit?  

Tady vám pomohou zajistit ubytování: Centrum na podporu integrace cizinců - Zlínský kraj: Zlínský kraj (integracnicentra.cz). Kontaktujte je prosím se svým požadavkem na emailu: iczlin@suz.cz, připojte na sebe telefonní kontakt, ozvou se vám zpět.

Kde jinde než na KACPU můžu vyřídit povinnou registraci po příchodu do ČR?  

Cizinec je povinen se registrovat do 30 pracovních dnů od vstupu na území. Pouze na KACPU nebo na policii – na oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie krajského ředitelství PČR:

Oddělení cizinecké policie, tř. T. Bati 44, Zlín

Oddělení cizinecké policie, Velehradská 1217, Uherské Hradiště

Oddělení cizinecké policie, Hlásenka 1516, Vsetín

Kde jinde než na KACPU si vyřídím speciální dlouhodobé vízum?

Ještě do pátku 11. 3. ho vyřídíte také na pracovištích OAMP ZLÍN - Oddělení Azylové a Migrační Politiky, Pod vrškem 5360, 760 01 Zlín, Tel.: 974 801 801, Úřední hodiny: Po, St: 8.00 - 17.00, Út, Čt: 8.00 - 12.00, kde si zažádáte o udělení víza. S sebou musíte mít pasovou fotografii. V návaznosti na to je pak možné najít si práci a na Úřadu práce si vyřídit povolení k zaměstnání.

Musím mít zajištěno zdravotní pojištění?

Ano. Vyřídíte ho na KACPU. Pro pobyt v ČR je nutné být zdravotně pojištěn. Pokud jste zaměstnán, jste pojištěn ze zákona ve veřejném zdravotním pojištění. Pokud zaměstnán v ČR nejste, musíte mít zajištěno pojištění vlastní.

Pokud vám bude uděleno speciální dlouhodobé vízum, budete automaticky zařazeni do veřejného zdravotního pojištění.

Více informací týkajících se zdravotního pojištění a poskytování zdravotních služeb naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví - Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Potřebuji zdravotní péči, kam se mohu obrátit?

Informační linka 1221 – volba 8 poskytuje základní informace o zdravotní péči v ČR pro občany Ukrajiny. Slouží také českým poskytovatelům zdravotní péče, kteří potřebují asistenci při komunikaci s ukrajinskými pacienty, a v neposlední řadě poskytuje také psychologickou podporu. Veškeré informace ke zdravotnictví najdete tady: Informační linka 1221 – pomoc pro občany Ukrajiny i české lékaře v komunikaci s ukrajinskými pacienty – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) Nemáte zdravotní pojištění? Někteří lékaři nabízejí bezplatnou zdravotní péči, podívejte se, kteří to jsou Lékaři pro ukrajinu (lekariproukrajinu.cz)

Mohou děti nastoupit do školy/školky?

Přijetí dítěte do mateřské či základní školy je vhodné v případě, že dítě neprožívá akutní trauma. Pokud může nastoupit, kontaktujte nejbližší školu/školu. Podrobné informace najdete na: FAQ v době válečného konfliktu na Ukrajině – edu.cz

Chci pomáhat

Chci darovat potraviny, drogerii, jinou materiální pomoc

Potraviny, drogerii či jinou materiální pomoc můžete přinést na Krajský úřad Zlínského kraje v čase od 8 do 16 hodin, nebo je darovat prostřednictvím Potravinové banky. Vyplňte kontaktní formulář na Potravinová banka ve Zlínském kraji, z. s. (pbzk.cz), email: info@pbzk.cz, Tel.: +420 704 412 301.

Pokud nabízíte:
-
 ubytování pro jednotlivce
- menší objem hygienických potřeb
- individuální dopravu 
- cokoliv dalšího

Obraťte se sem: Pomáhej Ukrajině (pomahejukrajine.cz)

Pokud nabízíte:
- celý hotel
- velký objem hygienických potřeb
- hromadnou dopravu
Obraťte se sem: 
Hlavní strana – Naši Ukrajinci (nasiukrajinci.cz)

ŽIVÝ ZLÍN
sbírá spacáky, karimatky, léky, powerbanky, čelovky, plynové kartuše, izofolie a pánské termoprádlo. Více info:
8. března: Zámek sbírá dál! – živý zlín (zivy-zlin.cz)

FINANČNÍ POMOC

Člověk v tísni
Peníze ze sbírky půjdou lidem na Ukrajině, aby si mohli nakoupit věci nutné pro život. https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomuze-ukrajine-8549gp

Český červený kříž
Organizace zřídila finanční sbírku, v případě potřeby vyhlásí nábor dobrovolníků nebo sbírku materiální pomoci. Více informací: Ukrajina: další pomoc ČČK (cervenykriz.eu)

ADRA
Vybrané peníze organizace smění za finanční vouchery, za které si mohou lidé na Ukrajině koupit základní potraviny či hygienické potřeby. Více informací: ADRA, o.p.s. | Jsme tu s vámi pro druhé

Nadace Via
Nadace Via provozuje portál pro snadné zaslání finanční pomoci. Zájemci mohou přispívat organizacím jako ADRA, UNICEF, Člověk v tísni, Charita Česká republika nebo organizaci Post Bellum z jednoho místa: Darujme.cz - Darujme.cz

Charita ČR
Charita vyhlásila finanční sbírku „Charita pro Ukrajinu“, jejíž výtěžek pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Charita také provozuje asistenční infolinku pro občany Ukrajiny. Více na www.charita.czwww.acho.charita.cz.

Správa uprchlických zařízení
Instituce shání ubytování s větší kapacitou, jako jsou ubytovny, penziony nebo hotely. Posílejte sem prosím pouze nabídky ubytování hromadného typu, tedy 20 a více pokojů. Ideálně s možností zajištění stravování. S nabídkou se mohou lidé obracet na e-mail ubytovaniukrajina@suz.cz.


Publikováno 10. 3. 2022 13:15

Bazárek v Míškovicích

Datum konání: 19. 3. 2022

 

Informace k bazárku zde

 

Míškovský bazárek_word (1) (1)_page-0001.jpg


Publikováno 8. 3. 2022 6:43

Zápis do 1. třídy ZŠ Racková

Datum konání: 6. 4. 2022

ODKAZ NA STRÁNKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ RACKOVÁ

plakat.jpg

 


Publikováno 7. 3. 2022 8:29

JAK POMOCI UKRAJINĚ A CO MŮŽU DĚLAT

Datum konání: 2. 3. 2022 - 31. 3. 2022

Jak pomoci Ukrajině a co můžu dělat - potřebné informace naleznete mj. i na stránkách Zlínského kraje.

 Stránky Zlínského kraje  JAK POMOCI UKRAJINĚ A CO MŮŽU DĚLAT


Publikováno 2. 3. 2022 7:15


2. 6. Jarmil

Zítra: Tamara

Hospodaření obce

Monitor státní pokladny - OBEC RACKOVÁ

Aktuální jízdní řády

Jízdní řád linka 153.pdf

Aktuální počasí v obci

Meteostanice Jiří Vaněk

 

Povodňový plán obce Racková

http://www.edpp.cz/dpp/rackova

 

Místní knihovna

Otevřena úterý 17:00 - 19:00

CZECH POINT i u nás

logo.jpg

 

Návštěvnost stránek

410518