Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 8/14/Z

28.11.2014

Usnesení č. 7/14/Z

5.11.2014

Usnesení č. 6/14/Z 4.9.2014
Usnesení č. 5/14/Z 16.6.2014
Usnesení č. 4/14/Z 24.4.2014
Usnesení č. 3/14/Z 27.3.2014
Usnesení č. 2/14/Z 6.3.2014
Usnesení č. 1/14/Z 30.1.2014
Usnesení č. 9/13/Z 12.12.2013
Usnesení č. 8/13/Z 28.11.2013
Usnesení č. 7/13/Z 7.11.2013
Usnesení č. 6/13/Z 3.10.2013
Usnesení č. 5/13/Z 8.8.2013
Usnesení č. 4/13/Z 17.5.2013
Usnesení č. 3/13/Z 25.4.2013
Usnesení č. 2/13/Z 28.2.2013
Usnesení č. 1/13/Z 24.1.2013
Usnesení č. 8/12/Z 13.12.2012
Usnesení č. 7/12/Z 18.10.2012
Usnesení č. 6/12/Z 6.9.2012
Usnesení č. 5/12/Z  28.6.2012
Usnesení č. 4/12/Z  17.5.2012
Usnesení č. 3/12/Z  12.4.2012
Usnesení č. 2/12/Z  8.3.2012
Usnesení č. 1/12/Z  26.1.2012
Usnesení č. 8/11/Z  8.12.2011
Usnesení č. 7/11/Z  24.11.2011
Usnesení č. 6/11/Z  20.10.2011
Usnesení č. 5/11/Z  1.9.2011

Usnesení č. 4/11/Z

 30.6.2011
Usnesení č. 3/11/Z 28. 4. 2011
Usnesení č. 2/11/Z 24. 2. 2011
Usnesení č. 1/11/Z 27. 1. 2011
Usnesení č. 9/10/Z 16. 12. 2010
Usnesení č. 8/10/Z 18. 11. 2010
Usnesení č. 7/10/Z 11. 11. 2010
   
   

 

Místní vyhlášky - platné

Název vyhlášky

Účinnost od

OZV č.1/22012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaraňování komunálních odpadů

01.01.2013

OZV o stanovení podmínek pro pořádání,průběh a ukončení veřejnosti přístupných sport.podniků k zajištění veřejného pořádku 2/2005


01.11.2005

OZV o chovu,držení zvířat a o místním poplatku ze psů na území obce Racková 5/2004

01.01.2005

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 4/2004

01.01.2005

OZV o stanovení systému schromážďování, sběru, přepravy, třídění, odstarňování komunálních odpadů vznikajících na uúzemí obce Racková, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 1/2004

01.01.2005

Důležité dokumenty obce

Název dokumentu

Účinnost od

Opatření obecné povahy č.6 ÚP SÚ Racková

27.11.2007

Opatření obecné povahy č. 7 ÚP SÚ Racková

2.11.2009

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 .