Územní plán obce

Zastupitelstvo obce Racková vydalo dne 20. 7. 2010 Změnu  č. 8 Územního plánu Racková formou opatření obecné povahy č. 1/2010, které nabylo účinnosti dne 19.8.2010.

Opatření obecné povahy č. 1/2010 – Změna ÚPN SÚ Racková je k dispozici:

- na obci Racková

- na Magistrátu města Zlína, stavebním úřadu

- na Magistrátu města Zlína, útvaru hlavního architekta - středisku územního plánování

- na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Jednotilé mapy územního plánu a achválených změn naleznete níže. Mapové podklazy jsou uloženy v souborech typu pdf.

 

 

Mapové podklady na stránkách pořizovatele územního plánu Magistrátu města Zlína

9. 6. Stanislava

Zítra: Gita

Hospodaření obce

Monitor státní pokladny - OBEC RACKOVÁ

Aktuální jízdní řády

Jízdní řád linka 153.pdf

Aktuální počasí v obci

Meteostanice Jiří Vaněk

 

Povodňový plán obce Racková

http://www.edpp.cz/dpp/rackova

 

Místní knihovna

Otevřena úterý 17:00 - 19:00

CZECH POINT i u nás

logo.jpg

 

Návštěvnost stránek

411170