Výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2023Výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2023

  • Průměrný občan v Rackové vyprodukoval v roce 2023 367 kg odpadu.
  • Obec z rozpočtu obce na odpadové hospodářství doplatila 106.312,-Kč.
  • Náklady na občana byly vyšší jak 1000,-Kč.

 

 

Výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2023

 

 

 

 

 

 

 

Produkce komunálních odpadů

313,75

t

366,95

kg/obyv.

 

Produkce směsného komunálního odpadu

136,75

t

159,94

kg/obyv.

 

Produkce objemného odpadu

22,72

t

26,57

kg/obyv.

 

Separace papíru

9,62

t

11,25

kg/obyv.

 

Separace plastu

8,67

t

10,14

kg/obyv.

 

Separace skla

12,04

t

14,08

kg/obyv.

 

Separace kovu

0,33

t

0,38

kg/obyv.

 

Separace biologického odpadu

 

Separace jedlý tuk

121,58

 

0,076

t

 

t

142,20

 

0,088

kg/obyv.

 

kg/obyv.

 

Separace nebezpečných odpadů

 

Separace dřeva

 

Separace ostrých předmětů

0,94

 

1,02

 

0,001

t

 

t

 

t

1,10

 

1,20

 

0,00

kg/obyv.

 

kg/obyv.

 

kg/obyv.

 

 

Separace pneumatik

0,00

t

0,00

kg/obyv.

 Separace textilních odpadů

0,00

t

0,00

kg/obyv.

 

 

 

Náklady na provoz obecního systému

 

 

893.835

 

 

 

Příjmy v odpadovém hospodářství

787.523

 

Kolik obec doplácí na odpadové hospodářství z rozpočtu

106.312

 

 Pneumatiky, textil a vysloužilá elektrozařízení nejsou sbírány v režimu odpadu, ale v režimu zpětného odběru. Tento odběr je pro obec zdarma.