Volby prezidenta republikyDatum konání:
13.1.2023
Datum ukončení:
28.1.2023

Volba prezidenta republiky

se koná na území České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (pátek a sobota), v případě druhého kola volby také ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (pátek a sobota). První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Kdo může volit?

Voličem je občan ČR, který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let, ve druhém kole pak i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dovrší věku 18 let a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Místo konání voleb: sál kulturního domu Racková čp.166, bezbariérový přístup

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o možnost hlasovat mimo volební místnost. Volič se musí nacházet v obci Racková, kde je zapsán v seznamu voličů (má zde trvalý pobyt).
Požadavky na hlasování mimo volební místnost lze před volbami zasílat na obecní úřad na e-mail: ou@rackova.cz, případně hlásit na telefon paní Hubíkové č. 605 753 523 (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).
K voliči pak budou v sobotu 14. ledna dopoledne vysláni dva členové komise s přenosnou volební schránkou.
Upozornění: tato možnost hlasování se NETÝKÁ voličů v případě nařízené karantény/izolace z důvodu onemocnění COVID-19!

Více informací: 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-2023.aspx