Upozornění na ořezy, případně odstranění dřevinVážení občané, dovolte, abychom Vás upozornili na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb.(energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Na základě tohoto zákona Vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Více informací: ochranné pásmo

                         Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin.docx

V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci společnosti EG.D anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.