Volby do zastupitelstva obce 2022 - informaceDatum konání:
23.9.2022
Datum ukončení:
24.9.2022

1) hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o možnost hlasovat mimo volební místnost. Volič se musí nacházet v obci Racková, kde je zapsán v seznamu voličů (má zde trvalý pobyt).
Požadavky na hlasování mimo volební místnost lze před volbami zasílat na obecní úřad na e-mail: ou@rackova.cz, případně hlásit na telefon paní Hubíkové č. 605 753 523 (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).
K voliči pak budou v sobotu 24. září dopoledne vysláni dva členové komise s přenosnou volební schránkou.
Upozornění: tato možnost hlasování se NETÝKÁ voličů v případě nařízené karantény/izolace z důvodu onemocnění COVID-19!

2) Občan jiného členského státu EU

Státního občana jiného členského státu EU lze zapsat do dodatku stálého seznamu pro účely voleb do zastupitelstev obcí, jestliže o to sám požádá a splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR.

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může obecní úřad na základě žádosti občana jiného členského státu EU provést kdykoli do uzavření dodatku, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. do 21. září do 16 hodin.