Zpravodaj ČSSZ - povinnosti v rámci soc. zabezpečení u studentů a absolventůSrozumitelně a přehledně si ukážeme nejčastější případy, se kterými se mohou studenti a absolventi setkat.

Ať už při brigádách v průběhu studií, při nástupu do zaměstnání po jejich ukončení, počátku podnikání, cestě do zahraničí nebo v případě nezaměstnanosti.

O tom všem v aktuálním čísle Zpravodaj CSSZ (cerven 2022)