Bioodpad - upozorněníOpět jsme byli upozorněni ze strany TS Zlín, že do kontejneru pro bioodpad byly vloženy kameny, cihly a zemina.
Zřejmě je to ze strany Technických služeb poslední upozornění a při dalším vývozu s tímto odpadem nám bude uložena pokuta nebo nám odpad přestanou odebírat.
Zkusíme ještě naposled požádat občany, aby do kontejneru tento odpad nedávali.....
Pokud se tak stane, bioodpad budeme odebírat pouze ve vyhrazený den a čas a pod dohledem našich pracovníků.