Sběr bioodpadu - Důležité upozorněníDatum konání:
31.3.2022

Velice často se stává, že v kontejneru na bioodpad jsou nalezeny cihly, kamení, igelitové pytle, staré desky, a další věci, které do bioodpadu nepatří. Tento materiál, poškozuje stroje, které bioodpad dále zpracovávají a vznikají tím statisícové škody! Důrazně upozorňujeme, že cihly, kamení, igelitové pytle, staré desky do bioodpadu nepatří! Pokud se tak bude dít i nadále, může se stát, že sběr bioodpadu bude v naší obci výrazně omezen. Proto Vás prosíme, aby jste do bioodpadu dávali pouze čisté rostlinné zbytky!!  Děkujeme.