Upozornění pro majitelé starších kotlů a dýmících komínůDatum konání:
14.1.2022

Informujeme občany, že začal aktivní monitoring dýmících komínů ze strany Magistrátu města Zlína. Dotčené orgány budou po obci chodit v dopoledních, podvečerních i večerních hodinách. 

Základní povinnosti provozovatele kotle nebo topidla na pevná paliva vyplývající ze zákona:

• Provádět pravidelně kontrolu technického stavu a provozu u kotlů a topidel s napojením na teplovodní
soustavu vytápění a na vyžádání předložit doklad o jejím provedení.
• Provozovat nejpozději od 1. 9. 2022 pouze kotle 3. a vyšší třídy.
• Topit pouze takovým palivem, které určil výrobce zdroje, a to jak pokud jde o druh, tak i jeho kvalitu.
• Nespalovat odpad!
• Provozovat kotel pouze v souladu s pokyny výrobce.
• Mít zdroj instalován včetně souvisejících prvků, pokud je výrobce vyžaduje – akumulační nádoba, dochlazovací smyčka apod.
• Provést revizi spalinové cesty při instalaci nového zdroje nebo úpravě komína a provádět pravidelně
kontrolu spalinové cesty kominíkem.

Kontrola technického stavu a provozu kotlů a topidel s výměníkem:

• Každý provozovatel kotle nebo topidla s výměníkem (napojeným na teplovodní soustavu ústředního vytápění) má každé 3 roky povinnost (již od roku 2016) provést kontrolu technického stavu a provozu tohoto zařízení.

 

Informační leták Ministerstva Životního prostředí