Úklid sněhu v obci



Žádáme občany, aby svá vozidla před domy parkovali tak, aby pracovníci obce mohli bez problémů provádět úklid sněhu na chodnících a místních komunikací. Děkujeme.