Finanční příspěvek Obce Racková pro obce postižené tornádemDne 18. srpna byla zaslána z účtu obce Racková částka ve výši 50.000 Kč na transparentní účet Jihomoravského kraje č.ú.123-3116420297/0100 jako finanční příspěvek pro obce postižené tornádem.

Tento dar schválilo zastupitelstvo obce Racková dne 12. srpna (US 6/6/21/Z).