Zápis dětí do 1. třídy ZŠ RackováDatum konání:
7.4.2021
Datum ukončení:
21.4.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemické situaci a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů proběhne zápis k povinné školní docházce pouze formálně, tedy  bez přítomnosti dětí.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ZAdost-o-prijeti-ditete-do-1.-roc-.pdf budete moci podat v  termínu od 7. do 21. dubna 2021, a to následujícími způsoby:

  1. 1.do datové schránky školy:xy3vh3e
  2. 2.na e-mail zsrac@zlinedu.cz s uznávaným elektronickým podpisem (předmět ZÁPIS),
  3. 3.poštou,
  4. 4.vložením do schránky u zadního vchodu do školy,
  5. 5.osobně do kanceláře školy (pouze po předchozí telefonické domluvě)

K žádosti přiložte prostou kopii rodného listu dítěte. Ve všech případech prosíme také o uvedení vaší e- mailové adresy, na kterou obdržíte potvrzení o přijetí žádosti a přidělení registračního čísla.

Výsledky zápisu budou zveřejněny  3. 5. 2021.

Odklad školní docházky

Stejnými způsoby jako žádost o přijetí je třeba podat také žádost o odklad školní docházky 156zadost-rodicu-o-odklad.pdf [ PDF ]. Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a současně doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.