CHRAŇTE domov i sebeDatum konání:
31.12.2019

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů, oslovujeme Vás touto cestou proto,že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, které mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

1. POUČTE SVÉ DĚTI Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.

2. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

3. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

4. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

5. UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

6. ČTĚTE NÁVODY Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

7. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

8. POZOR NA CIGARETY Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

9. KONTROLA KOMÍNŮ Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

10. TOPTE, JAK SE MÁ Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

 

GRHZS.jpg

MV–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky