Dotazník k sociálním službám



Datum konání:
8.1.2018

Radní Zlínského kraje pí Blahová se v souvislosti s přípravou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje a získání co nejvíce informací obrací na obyvatele s žádostí o vyplnění dotazníku, který je ke stažení zde, po 8. 1. 2018 bude ze stránek Zlínského kraje smazán.