Územní plán RackováDatum konání:
30.11.2013

Zastupitelstvo obce Racková vydalo Územní plán Racková formou opatření obecné povahy,  datum nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2013 dne 23.11.2013

 

Územní plán Racková vydaný formou opatření obecné povahy je k dispozici:

- na obci Racková (včetně dokladové části)

- na Magistrátu města Zlína, stavebním úřadě

- na Magistrátu města Zlína, oddělení územního plánování

- na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Výkresy Územního plánu Racková naleznete na:  Územní plán Racková