Voličské průkazyDatum konání:
3.9.2013
Datum ukončení:
23.10.2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25. a 26. října 2013 

Pokud voliči nebudou moci hlasovat ve dnech voleb ve volebním okrsku, kde jsou zapsáni podle místa trvalého pobytu v seznamu voličů, mohou již nyní požádat obecní úřad  o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz pak opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku. Volič může požádat o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (pokud zasílá žádost poštou), dále pak v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky. Úřední ověření podpisu je v tomto případě osvobozeno od správního poplatku. O voličský průkaz je také možno požádat osobně s předloženým průkazem totožnosti. Oficiální žádost pro vyřízení voličského průkazu není upravena. V žádosti je třeba uvést základní údaje žadatele (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt) a v případě, že si voličský průkaz nevyzvedne osobně na úřadě, adresu, kam má být voličský průkaz zaslán. V praxi nastávají problémy, kdy např. jeden z manželů chce vyřídit voličský průkaz i pro druhého manžela. I zde zákon vyžaduje zmocnění s úředně ověřeným podpisem k vyřízení voličského průkazu. Písemně (poštou, elektronicky, datovou schránkou)  lze požádat o vydání voličského průkazu do 18. října 2013,  osobně  na obecním úřadě do 23. října 2013.  Pro vydávání voličských průkazů stanoví zákon termín od 10. října 2013. Obecní úřad  předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej voliči zašle na adresu, kterou volič, žadatel uvede.


5. 8. Kristián

Zítra: Oldřiška

Jízdní řády ČSAD Vsetín

Zlín - Racková - Holešov

Povodňový plán obce Racková

http://www.edpp.cz/dpp/rackova

 

Místní knihovna

Otevřena úterý 17:00 - 19:00

CZECH POINT i u nás

logo.jpg

Reklama

hlavicka.png

 

Návštěvnost stránek

294646