Pravidla pro majitele kotlů na pevná palivaDatum konání:
31.12.2016

Zákon o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. se podstatně dotýká domácností a drobných firem, které používají k vytápění kotle na pevná paliva, neboť pro ně stanovuje přísnější emisní normy a novou povinnost kontrol technického stavu a provozu. Důvodem přísnějších požadavků jsou problémy s kvalitou ovzduší v České republice  z hlediska emisí prachu a polycyklických aromatických uhlovodíků. Přibližně 40% celkových emisí způsobených prachem se u nás do vnějšího ovzduší dostává právě spalováním uhlí a dřeva ve zastaralých kotlích v lokálních topeništích. V případě polycyklických aromatických uhlovodíků je to dokonce 66 % celkových emisí.

Upozorňujeme proto na dvě data důležitá pro provozovatele kotlů na pevná paliva:

31. prosinec 2016
Zákon o ochraně ovzduší nařizuje povinnost provést jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10  kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Zlína) doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou. První kontrolu je provozovatel kotle povinen zajistit nejpozději do 31.prosince 2016.

1. leden 2022
Všechny spalovací zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění budou muset od 1.ledna 2022 splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy. Kotle první a druhé emisní třídy již není možno od 1.1. 2014 na našem trhu koupit a od roku 2022 je nebudo možno ani provozovat. Pokud provozovatel uvedeného spalovacího zdroje tuto povinnost po 1.lednu 2022 nebude splňovat, hrozí mu pokuta až 50 000 korun.

Sdělení MŽP ke kontrole kotlů.pdf

VZOR_dokladu_o_kontrole.pdf

 


3. 12. Svatoslav

Zítra: Barbora

Jízdní řády ČSAD Vsetín

Zlín - Racková - Holešov

Povodňový plán obce Racková

http://www.edpp.cz/dpp/rackova

 

Místní knihovna

Otevřena úterý 17:00 - 19:00

CZECH POINT i u nás

logo.jpg

Reklama

hlavicka.png

 

Návštěvnost stránek

304677