Hejtman Zlínského kraje vyhlásil období nepřáznivých klimatických podmínekDatum konání:
7.8.2015
Datum ukončení:
31.8.2015

Hejtman Zlínského hraje vydal následující omezení:

- zákaz rozdělování ohňů a spalování hořlavých látek na volném prostranství

- zákaz jízdy parních lokomotiv

- povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určených k hašení požárů

- zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných při kterých se používá otevřený plamen ( např. lampióny štěstí)

- osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně.

Celé vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek naleznete zde.